De organisatie

Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg wordt geleid door vrijwilligers die hun hart op de juiste plek hebben en kinderen graag helpen die het een stukje minder hebben.

Sinds 11 september 2018 is Kledingbank de Grabbelton opgestart. De kledingbank is een onderdeel van Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg.

Bestuur

  • De heer. A. Veenstra  (Voorzitter)
  • De heer K. Mekel  (Secretaris)
  • Mevrouw J. Tel  (Penningmeester)

ANBI

Naam ANBI Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg
K.v.K. 51114054
RSIN nummer 823104667

Bankrekening Iban: NL30 INGB 00057779 64
Bic: INGBNL2A
Website adres: http://www.speelgoedbankdegrabbelton.wordpress.com
E-mail: degrabbelton@hotmail.com
Adres: Van Galenstraat 32 (ingang Evertsenstraat) 6163 XW Geleen

Beleidsplan

We zamelen nieuw en tweedehands speelgoed in dat wij aangeboden krijgen van particulieren en bedrijven. Onze cliënten mogen op vertoon van een verwijsbriefje van een hulpverlenende instantie samen met hun kind(eren) 1x per maand 2 stuks speelgoed, 2 leesboeken en een knuffel uitzoeken. De kinderen mogen dit speelgoed ook houden.

Naast speelgoed zamelen wij ook tweedehands en nieuwe kleding in van particulieren en bedrijven voor Kledingbank de Grabbelton. Onze cliënten mogen op vertoon van een verwijsbriefje van een hulpverlenende instantie samen met hun kind(eren) 1x per maand kleding komen uitzoeken.

Wij ontvangen onze gelden voornamelijk uit donaties. Deze middelen worden gebruikt om de Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg operationeel te houden. En indien de financiën dit toelaten, wordt er nieuw speelgoed en kleding zoals ondergoed en sokken aangeschaft.

Doelstelling

Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg is een stichting met als doel het doorgeven van goed herbruikbaar speelgoed en kleding aan kinderen van ouders in Zuid-Limburg die het hard nodig hebben, maar dit zelf niet meer kunnen betalen. Met een doorverwijsbrief van een hulpverlenende instantie of het pasje van de voedselbank kunnen gezinnen maandelijks gebruik maken van de speelgoedbank en kledingbank.

Beloningsbeleid

Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg werkt uitsluitend met vrijwilligers die vanuit de stichting geen enkele financiële beloning ontvangen. Dit geldt ook voor het bestuur. Eventueel gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg kunnen door de vrijwilligers en het bestuur in overleg gedeclareerd worden.

Uitgeoefende activiteiten

Sinds de oprichting van de Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg zijn er ruim 250 gezinnen uit de gemeente Sittard-Geleen en omstreken aan speelgoed geholpen. Verder organiseren wij jaarlijks een zomerfeest en in december een sinterklaasfeest en kerstviering.

Sinds 11 september 2018 delen wij ook kleding uit aan de kinderen. Alle gezinnen die staan ingeschreven bij Speelgoedbank de Grabbelton kunnen ook gebruik maken van Kledingbank de Grabbelton.

Via de site van de belastingdienst kunt u organisaties vinden die beschikken over een anbistatus. Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg heeft deze status sinds 21 oktober 2010. Via onderstaande link komt u op de zoekpagina van de belastingdienst. Wilt u de speelgoedbank zoeken dan vind u ons onder: speelgoedbank-de-grabbelton niet vergeten de streepjes er tussen te zetten anders kunt u ons niet vinden.
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/

RSIN/Fiscaal nummer ANBI : 823104667

Financieel overzicht:

Staat-van-baten-en-lasten-2021

Balans-2021