Donaties

Heeft u geen speelgoed maar wilt u toch de speelgoedbank helpen dan is u donatie van harte welkom.

Speelgoedbank de Grabbelton is afhankelijk van giften. Iedere euro die bij ons binnenkomt komt dan ook geheel ten goede aan de speelgoedbank.

Verder heeft Speelgoedbank de Grabbelton een ANBI status. Dit houdt in dat een deel van uw gift aftrekbaar is bij de belasting.

Ons rekeningnummer is:
Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg
NL30 INGB 0005 7779 64
Geleen

ANBI_FC