Wordt Vrienden van De Grabbelton

Voor €25,00 per jaar bent u al vriend van De Grabbelton

Het geld dat binnenkomt wordt o.a. gebruikt om schoolpakketten voor de kinderen te maken.

In deze schoolpakketten zit bijvoorbeeld:
– Schriften
– klapper
– Pennen
– Liniaal
– Geodriehoek
– enz.

Verder ook om speelgoed/spullen voor de oudere kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar aan te kunnen schaffen zoals:
– Ballen
– Make-Up
– lampje voor de slaapkamer
– Robot
– Drone (klein)
– enz.

Ook willen wij gaan inventariseren wat voor interesse de kinderen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar hebben zodat wij kunnen kijken of wij voor hen ook wat kunnen aanschaffen. Deze kinderen maken geen gebruik meer van de reguliere speelgoedbank, maar wel van onze kledingbank. Omdat deze groep kinderen vaak buiten de boot vallen willen wij gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om ook hen te kunnen voorzien van misschien parfum, aftershave, leesboeken, volwassen tekenspullen enz. Zodra wij weten waar zij behoefte aan hebben zullen wij hierover een up to date lijst plaatsen.

Als u vriend van De Grabbelton wordt houden wij u 2x per jaar via een email op de hoogte van de stand van zaken. Indien u wilt maken wij u naam bekend via onze website, facebookpagina en via onze vrienden van De Grabbelton wand op onze locatie.

Interesse om vriend van “De Grabbelton” te worden? Dan kunt u het bedrag overmaken naar onderstaand rekeningnummer met vermelding vrienden van De Grabbelton:

Stichting Speelgoedbank de Grabbelton Zuid-Limburg
NL30 INGB 0005 7779 64
Geleen

Vergeet niet uw emailadres door te sturen naar: degrabbelton@hotmail.com met als onderwerp vrienden van.

Namens alle kinderen van onze stichting…. Dank u wel :o)